bobapp电竞官网

城东校区2022-2023学年第一学期第3周文明班级评比结果
发布人:刘敏玲 阅读次数:202 2022/09/22 09:51:28
城东校区2022-2023学年第一学期第3周文明班级评比结果                                      
高一 班级纪律 班级卫生 课间操 眼保健操 学生宿舍 总分 名次   高二 纪律 卫生 宿舍 眼保健操 做操 总分 名次   高三 纪律 眼保健操 卫生 广播操 宿舍 总分 名次     国际部 文明宿舍40% 课间操 班风班容 考勤及校园治安 总得分 排名   初一 出勤(20%) 纪律(30%) 眼保健操(10%) 卫生(20%) 课间操(20%) 总分 名次   初二 出勤(20%) 纪律(30%) 眼保健操(10%) 卫生(20%) 课间操(20%) 总分 名次
1 28.75 19.5 20 10   78.25 11   1 30 19.80   10 20.00 79.80 12   1 29.00 8.50 20.00 20.00   77.50 3     K一1         0.00 1   1 20 30 10 20 20.00 100 1   1 20 28 10 20 20.00 98 5
2           0.00 16   2 30 20.00   10 20.00 80.00 1   2 21.00 8.50 19.00 20.00   68.50 14     K一2         0.00 1   2 19 30 10 20 20.00 99 6   2 20 30 10 20 20.00 100 1
3 29.75 18.625 20 10   78.38 10   3 30 20.00   10 20.00 80.00 1   3 15.00 8.50 20.00 20.00   63.50 18     K二1         0.00 1   3 18 30 10 20 20.00 98 7   3 19.5 30 10 20 20.00 99.5 4
4 29 19.125 20 10   78.13 13   4 30 20.00   10 20.00 80.00 1   4 22.00 8.50 20.00 20.00   70.50 13     K二2         0.00 1   4 20 30 10 20 20.00 100 1   4 20 28 10 20 20.00 98 5
5 30 18.75 20 10   78.75 6   5 30 20.00   10 20.00 80.00 1   5 27.00 8.50 20.00 20.00   75.50 7     K二3         0.00 1   5 20 30 10 20 20.00 100 1   5 20 30 10 20 20.00 100 1
6 30 18.25 20 10   78.25 11   6 30 20.00   10 20.00 80.00 1   6 30.00 8.50 18.00 20.00   76.50 5     K二4         0.00 1   6 20 30 10 20 20.00 100 1   6 20 30 10 20 20.00 100 1
7 29.5 19.375 20 10   78.88 5   7 29 20.00   10 20.00 79.00 14   7 20.00 8.50 19.00 20.00   67.50 15     K三1         0.00 1   7 20 30 10 20 20 100 1                  
8 29.75 19.5 20 10   79.25 3   8 30 20.00   10 20.00 80.00 1   8 20.00 8.50 18.00 20.00   66.50 16     K三2         0.00 1   8 17 30 10 20 20 97 8                  
9 30 19.125 20 10   79.13 4   9 30 20.00   10 20.00 80.00 1   9 25.00 8.50 19.00 20.00   72.50 12     K三3         0.00 1                                    
10 30 19.625 20 10   79.63 1   10 30 20.00   10 20.00 80.00 1   10 18.00 8.00 18.00 20.00   64.00 17     K三4         0.00 1                                    
11 29.25 18.75 20 10   78.00 14   11 30 20.00   10 20.00 80.00 1   11 30.00 8.00 20.00 20.00   78.00 2                                                      
12 29.25 19.5 20 10   78.75 6   12 30 19.80   10 20.00 79.80 12   12 29.00 8.50 19.00 20.00   76.50 5                                                      
13 28.5 19 20 10   77.50 15   13 30 20.00   10 20.00 80.00 1   13 26.00 8.50 19.00 20.00   73.50 10                                                      
14 30 19.625 20 10   79.63 1   14 30 20.00   10 20.00 80.00 1   14 27.00 8.00 18.00 20.00   73.00 11                                                      
15 29.25 19.5 20 10   78.75 6   15 24 19.80   10 20.00 73.80 18   15 29.00 8.00 17.00 20.00   74.00 9                                                      
16 29.25 19.25 20 10   78.50 9   16 27 20.00   10 20.00 77.00 16   16 30.00 8.50 20.00 20.00   78.50 1                                                      
                  17 27 20.00   10 20.00 77.00 16   17 29.00 8.50 20.00 20.00   77.50 3                                                      
                  18 29 20.00   10 20.00 79.00 14   18 28.00 8.50 18.00 20.00   74.50 8                                                      
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
bobapp电竞官网-bob电竞app官网